facebook pixel code

Moooommy

Day289

2021年04月07日

Day289 56kg

我回來了!以豬的姿態...

 

上周四開始

展開五晚的飯店之旅

過去一個月瘦的

這五天全部掏出來 還回去

有沒有後悔? 沒..有...

這五天吃的好舒暢啊 😅

 

今天開始

繼續節制

 

《運動菜單》90mins

🐷跑後拉伸   

00:06:52 15  

🐷上肢與核心燃脂 Ⅳ   

00:17:09 74  

🐷臀腿循環燃脂 Ⅲ   

00:18:49 83  

🐷全身循環有氧Ⅰ   

00:12:44 55  

🐷全身循環有氧Ⅱ   

00:18:55 81  

🐷下肢熱身激活   

00:06:32 15  

🐷上肢熱身激活   

00:05:52 13