facebook pixel code

家貓

2010年04月14日
家貓你離開左都有4年了...
有時返到婆婆度,大家都會講起你...一齊玩捉迷藏,一齊訓教~
為食既你成日比我地整古...太多回憶了~~~~~~~
最近伯伯話比左隻貓我地養~因為佢蝦孖b~~~
但我一諗到死亡我就怕~~~可能我怕生離死別既感覺掛.......